Automotive Maintenance Support

Automotive Maintenance Support

W odpowiedzi na zapytania rynku tegoroczna edycja APS rozszerzona zostanie o specjalny nurt merytoryczny poświęcony w całości utrzymaniu ruchu w branży motoryzacyjnej oraz oprzyrządowaniu produkcyjnemu.

Tematyka spotkania skupiać będzie się na:
– analizie cyklu przygotowania narzędzi oraz ich utrzymaniem technicznym w trakcie cyklu produkcyjnego,
– utrzymaniu ruchu w procesach obróbki plastycznej,
– maszynach do obróbki plastycznej metalu,
– narzędziach i procesach wspierających,
– predictive maintenance.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli działów:
– UR
– Konstrukcyjnych
– Technologicznych
– Narzędziowni
– Tłoczni

Zobacz zaproszenie  TUTAJ

Szczegółowy program spotkania, już wkrótce na stronie:  www.production-support.pl