Bezprzewodowy system monitorowania ciśnienia dla sprężyn gazowych

Opcjonalny, opatentowany bezprzewodowy system monitorowania ciśnienia (Wireless Pressure Monitoring System – WPM) kontroluje drogą radiową poziom ciśnienia i temperaturę sprężyn gazowych FIBRO. Zanim powstanie wadliwa część, operator prasy otrzymuje komunikat z systemu WPM i może zastosować odpowiednie środki.

– stały monitoring i dokumentacja – wczesna sygnalizacja awarii – szybkie wykrywanie zużycia i ukierunkowane rozwiązywanie problemów – Unikanie okresów przestoju wywołanych awariami oraz ich następstw – Minimalizacja miejsc wycieku – uproszczona konstrukcja i montaż – Optymalizacja częstotliwości prac konserwacyjnych celem zredukowania do minimum kosztów konserwacji i napraw.

ZOBACZ VIDEO:

Więcej informacji oraz możliwość konsultacji podczas Automotive Maintenance Support w ramach #APS2020 – 20 października we Wrocławiu.