Centrum badawczo-rozwojowe

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. należy do najprężniej działających, krajowych placówek zaplecza naukowo-badawczego przemysłu motoryzacyjnego i posiada status centrum badawczo-rozwojowego oraz uprawnienia do homologacji całopojazdowej.

Instytut posiada ponad czterdziestoletnie tradycje i doświadczenie w badaniach dla przemysłu motoryzacyjnego. Pośród polskich i europejskich firm badawczo-rozwojowych i motoryzacyjnych BOSMAL postrzegany jest jako jedno z bardziej liczących się, samodzielnych centrów tej branży w Europie.

Instytut współpracuje z wieloma czołowymi koncernami samochodowymi, producentami
silników oraz części i zespołów samochodowych, a także z licznymi światowymi centrami rozwoju motoryzacji.
Coroczne wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę badawczą i produkcyjną oraz wkład wykwalifikowanej kadry zapewniają jakość prac rozwojowych i świadczonych usług badawczych na najwyższym poziomie umożliwiającym z sukcesem konkurowanie
z europejskimi, a nawet światowymi centrami badawczymi.

Instytut BOSMAL specjalizuje się w wykonywaniu prac badawczo-rozwojowych oraz produkcyjnych na zlecenia krajowych i zagranicznych firm, głównie motoryzacyjnych.

• rok założenia: 1972,
• powierzchnia zabudowy: 24,7 tys. m2,
• status prawny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
• zatrudnienie: ponad 400 pracowników, w tym 17 z tytułem profesora i/lub doktora oraz 268 inżynierów, magistrów
• lokalizacja: północna część miasta, okolice skrzyżowania szlaków drogowych z północy i z zachodu.

Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą badawczo-pomiarową służącą do prowadzenia prac badawczych oraz prac konstrukcyjno-obliczeniowych w dziedzinie budowy samochodów i nie tylko.

BOSMAL posiada bogate doświadczenie w zakresie współpracy zarówno z finalnymi producentami samochodów, jak również z zakładami kooperującymi, produkującymi części i zespoły do montażu głównego oraz na rynek wtórny.

Laboratorium Badawcze spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i zostało akredytowane w roku 1997. Aktualnie posiada Certyfikat Akredytacyjny Laboratorium Badawczego nr AB 128 ważny do dnia 17.07.2019.

W BOSMAL’u wdrożony został Zintegrowany System Zarzadzania – JAKOŚĆ * BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY * ŚRODOWISKO, certyfikowany na zgodność z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007 oraz PN-EN ISO 14001:2015-9.

Decyzją Ministra Gospodarki nadany został Instytutowi Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej status centrum badawczo-rozwojowego.

Decyzją Ministra Transportu, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. otrzymał uprawnienia do homologacji całopojazdowej.

Podstawowa działalność Instytutu obejmuje:

Badania:
Badania pojazdów / badania silników i układów oczyszczania spalin / badania emisji spalin i zużycia paliwa / badania materiałów / badania wymienników ciepła / badania części i zespołów samochodowych / badania elektrotechniczne, elektroniczne, fotometria / pomiary metrologiczne
badania części i zespołów urządzeń niezwiązanych z motoryzacją.

Projektowanie i produkcja jednostkowa i małoseryjna:
Oferta usług kompleksowych / oprzyrządowanie produkcyjne, przyrządy pomiarowe – projektowanie i produkcja / obsługa procesów produkcyjnych / projektowanie, CAD/CAM/CAE, obliczenia inżynierskie, prototypowanie, produkowanie / konwersja pojazdów spalinowych na elektryczne, badania, samochód elektryczny – BOSMAL 500 E / prototypy, krótkie serie pojazdów.

Usługi:
Homologacja / opinie i analizy techniczne / opinie o innowacyjności / badanie i analiza przyczyn usterek części i podzespołów samochodowych / potwierdzenie zgodności zabudowy pojazdu z wymaganiami producenta / tłumaczenia techniczne i usługi poligraficzne / serwis samochodowy i Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów / integracja systemów E/E / centrum konferencyjne.