Intralogistyka zorientowanana przyszłość 4.0 cyfrowe systemy shuttle firmy montratec GmbH

Cyfrowy system transportowy shuttle firmy montratec GmbH

Modułowy system transportowy montrac® składa się z rozgałęzionego systemu aluminiowych, jednoszynowych prowadnic i różnych autonomicznie pracujących wózków transportowych, które zawsze znajdą się we właściwym miejscu i czasie, z dokładnie zaprogramowanym zadaniem, gdzie należy dostarczyć produkty.

Zdecentralizowany system sterowniczy reguluje interakcję pomiędzy wózkami transportowymi – shuttle , jednoszynową prowadnicą i sterownikiem PLC. Inteligentny i zaawansowany technologicznie system sterowniczy montrac® umożliwia nie tylko integrację systemu transportowego z zewnętrznymi instalacjami procesowymi, lecz także połączenie z systemem ERP.

Modułowy system automatycznych transporterów montrac® umożliwia w najkrótszym czasie opracowanie indywidualnych rozwiązań intralogistycznych, odpowiednich także dla klientów, którzy mają do czynienia z utrudnieniami lub ograniczoną przestrzenią montażową i złożonymi procesami produkcyjnymi. Dzięki cyfrowej technologii system montrac® może być stale monitorowany, aktywnie sterowany i na bieżąco optymalizowany. Jest to możliwe dzięki wymianie i wizualizacji wszystkich danych systemowych w czasie prawie rzeczywistym, jak również dzięki stałemu monitorowaniu systemu, co umożliwia najwyższą elastyczność i ciągłe dopasowanie do zmieniających się sekwencji procesowych.

W razie potrzeby, każdy transporter może być ręcznie wymieniony lub usunięty z pracującego układu, bez zatrzymywania całego systemu. Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania nawet wymieniony wózek transportowy automatycznie zna pierwotne miejsce docelowego transportu.

Cyfrowy system transportowy shuttle firmy montratec GmbH pojedynczy transporter

Zwiększenie efektywności energetycznej, oszczędność CO 2 i ogólna redukcja kosztów.

Od partii o jednej sztuce, w dowolnej liczbie wariantów, aż po produkcję wielkoseryjną – montratec oferuje inteligentne rozwiązania intralogistyczne 4.0, które funkcjonują bezawaryjnie i bezobsługowo przez całą dobę. Ponadto zastosowanie energooszczędnego systemu montrac® w sieciowym zarządzaniu przepływami materiałów może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej, oszczędności CO 2 i ogólnej redukcji kosztów.

Niewielkie wymiary i maksymalna elastyczność układu konstrukcyjnego montrac® są rezultatem połączenia zintegrowanych, elektrycznie sterowanych zwrotnic i rozjazdów, bardzo małych łuków o promieniu 220 milimetrów, pokonujących kąty nachylenia do 12 stopni oraz zintegrowanych elementów podnoszących, które umożliwiają transport pionowy aż pod sufit.

Cyfrowy system transportowy shuttle firmy montratec GmbH napę_system sterowniczy Automotive Production Support

Transport elementów o masie do 50 kg z prędkością do 55 m/min

W zależności od typu wózka shuttle można transportować elementy o masie do 50 kg , zarówno do przodu jak i do tyłu, z prędkością do 55 m/min. Pięciowiązkowy moduł czujników najnowszej generacji montrac® Shuttle MSH5 samodzielnie steruje i nadzoruje pokonywanie łuków oraz cofanie, a także nadzoruje rozszerzony obszar detekcji. W ten sposób montratec maksymalizuje bezpieczeństwo pracowników, ponieważ w przypadku zbliżania się osób lub obiektów transporter wahadłowy automatycznie się zatrzymuje.

Dzięki stałemu zasilaniu wózków transportowych poprzez jednoszynową prowadnicę, także podczas transportu można testować i obrabiać elementy. Ze względu na czysto elektryczne podzespoły i wynikającą z tego minimalną emisję cząstek, wózek wahadłowy shuttle montrac® cleanroom posiada certyfikat dla pomieszczeń czystych klasy ISO 5 i 7.

Montratec GmbH specjalizuje się w projektowaniu i realizacji inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego i automatyzacji procesów high-tech

Montratec GmbH specjalizuje się w projektowaniu i realizacji inteligentnych systemów transportu wewnątrzzakładowego i automatyzacji procesów high-tech. Z powodzeniem zbudowaliśmy dotychczas na całym świecie ponad 2500 intralogistycznych instalacji montrac® automation conveyor systems, oferując klientom szyte na miarę i przyszłościowe rozwiązania w zakresie automatyzacji oraz łączenia przemysłowych procesów produkcyjnych i logistycznych, we wszystkich dziedzinach przemysłowych.

W szczególności koncentrujemy się na liniach produkcyjnych i montażowych w przemyśle samochodowym, tworzyw sztucznych, elektronicznym, techniki medycznej i farmaceutycznym. Ponadto montratec oferuje certyfikowane rozwiązania transportowe dla pomieszczeń czystych, w branżach przemysłowych o bardzo wysokich wymaganiach higienicznych, w szczególności w przemyśle samochodowym i e-mobilności, np. przy produkcji akumulatorów i wyświetlaczy do pojazdów elektrycznych.

 

Przejdź do zakładki dostawcy na platformie Automotive Production Support i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji: TUTAJ