Czyszczenie i konserwacja maszyn wpływają na wyniki firmy

Wykorzystanie w branży produkcyjnej filozofii lean manufacturing i kaizen nie tylko przyczynia się do osiągnięcia większej wydajności, ale przede wszystkim jest sposobem na ciągłe doskonalenie procesu produkcji.

Lean manufacturing zakłada dostarczanie produktów najwyższej jakości przy jednoczesnym ograniczeniu marnotrawstwa i eliminowaniu niepotrzebnych czynności. Od kilku lat Tork rozwija zasady lean managementu w swojej organizacji. Stosując się do ogólnie przyjętej klasyfikacji marnotrawstwa marka wypracowała własne rozumienie i definicje strat. W produkcji da się wyodrębnić siedem obszarów, w których generowane są straty produkcyjne, czyli tzw. mudy. Znając je, można w łatwy sposób określić zbędne działania – takie, które nie zapewniają wartości, a ich wyeliminowanie przełoży się na poprawę wydajności produkcji. Jakie to strefy? W ich zapamiętaniu pomocny może okazać się skrót „TIM WOOD”.

T Transport (ang. waste of transport, waste – strata). Średnia waga jednego czyściwa Tork to 10 g – dla porównania szmata waży około 82 g. A mniejszy ciężar oznacza łatwiejsze przenoszenie. Dodatkowo opakowania Tork są skompresowane, zajmują więc mniej miejsca. Wiele z nich wyposażonych jest w ergonomiczny system ułatwiający ich noszenie, otwieranie i utylizację – Tork EasyHandling™.

I – Zapasy (ang. waste of inventory). Jednolite opakowania Tork są łatwiejsze w składowaniu i zajmują mniej miejsca niż ciężkie i duże worki ze szmatami. Jasno określona wydajność wszystkich czyściw pozwala dokładnie zaplanować ilość produktów potrzebnych do wykonania zadania.

M – Zbędny ruch (ang. waste of motion). Korzystając z dozowników z różnymi opcjami montażu, czyściwo można umieścić blisko miejsca, w którym jest najbardziej potrzebne. Operatorzy nie muszą więc przemieszczać się w poszukiwaniu produktu. Z kolei łatwe dozowanie, umożliwiające pobieranie pojedynczego odcinka czyściwa jedną ręką, eliminuje niepotrzebne ruchy.

W – Oczekiwanie (ang. waste of waiting). Dozowniki o dużej pojemności pozwalają na umieszczenie większej ilości wkładów – w efekcie produktu starcza na dłużej. Operatorzy maszyn nie muszą więc czekać, aż czyściwa zostaną dostarczone z magazynu.

O – Nadmierne przetwarzanie (ang. waste of overprocessing). Udowodniono, że używanie czyściw Tork zmniejsza wysiłek i czas wymagany do wykonania danego zadania. Produkty exelCLEAN® ułatwiają (nawet o 31%) i przyspieszają (nawet o 35%) czyszczenie w porównaniu do szmat*.

O – Nadprodukcja (ang. waste of overproduction). Czyściwa Tork exelCLEAN® pomagają ograniczyć zużycie rozpuszczalników nawet o 41%*. Innym przykładem zmniejszenia zużycia produktu – nawet o 37% w porównaniu do standardowego dozownika centralnego dozowania – są ręczniki Tork Reflex™, które pobierane są odcinek po odcinku.

D – Defekty (ang. waste of defects). Niski stopień pylenia, duża chłonność i antystatyczność czyściw Tork zwiększają ich wydajność. Szczelne zabezpieczenie wkładów wewnątrz dozowników zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu i potencjalnemu negatywnemu wpływowi na produkcję. Dozowniki mają solidną budowę i trudno je uszkodzić, nie trzeba się więc obawiać, że ich części dostaną się na linię produkcyjną.

Często obok głównych 7 typów strat produkcyjnych wymienia się jeszcze jeden rodzaj mudy. Jest nim niewykorzystany potencjał ludzki. Jest to marnotrawstwo polegające na nieangażowaniu pracowników w procesy rozwiązywania problemów, co w efekcie prowadzi do spowolnienia rozwoju organizacji i wpływa na spadek jakości pracy. Rozwiązaniem jest wdrożenie praktyk dzielenia się doświadczeniem i pomysłami, angażowanie pracowników w eliminowanie problemów, wsłuchiwanie się w ich sugestie. Takie działania szybko procentują wzrostem wyników firmy i większym zadowoleniem personelu.

Tork, marka firmy Essity, zapewnia swoim pracownikom dostęp do najnowszych szkoleń i dba o rozwój ich kompetencji, aby każdego dnia stawali się jeszcze bardziej doświadczonymi doradcami przemysłowymi dla swoich klientów. W ramach współpracy z KAIZEN Institute Poland trzynastu managerów ds. sprzedaży wzięło udział w warsztatach KAIZEN College. Szkolenie dostarczyło im pomocnych narzędzi i przygotowało do wdrażania kultury ciągłego doskonalenia w organizacji. Dzięki przystąpieniu do certyfikowanego programu rozwoju kompetencji pracownicy Tork poznali praktyczne metody i techniki służące rozpoznaniu i likwidowaniu strat, otrzymując tym samym prestiżowy Certyfikat Praktyka KAIZEN i Audytora 5S.

Nowe kompetencje uzyskane dzięki ostatnim szkoleniom pozwalają pracownikom Tork wspierać managerów zakładów produkcyjnych w tworzeniu wydajnych miejsc pracy zgodnie z zasadami Lean i 5S. W ofercie marki znajduje się darmowa usługa audytu – Tork Workflow, która obejmuje utrzymanie ruchu oraz wydajność stanowisk pracy. Przeprowadzana jest przez certyfikowanych ekspertów Tork.

Tork Workflow koncentruje się na 4 głównych obszarach:

💡produktywności,

💡stratach produkcyjnych,

💡satysfakcji pracowników i klientów,

💡środowisku oraz zdrowiu i bezpieczeństwie.Odwiedzając stronę marki Tork można w łatwy sposób zarezerwować konsultację Tork Workflow oraz poznać wskazówki jak wdrożyć filozofię kaizen w swojej organizacji.

*Test panelowy przeprowadzony przez Swerea Research Institute w Szwecji w 2014 r.