Dostawca gazów przemysłowych Automotive Production Support

Dostawca gazów przemysłowych

Grupa Air Liquide, założona w 1902 roku, obecna w 80 krajach, zatrudniająca około 67 000 pracowników i obsługująca ponad 3 miliony klientów i pacjentów, jest światowym liderem w dziedzinie gazów, technologii i usług dla przemysłu i ochrony zdrowia. Swoją działalność w Polsce Grupa Air Liquide rozpoczęła w 1995 roku, osiągając od tego czasu pozycję nowoczesnego i kluczowego producenta oraz dystrybutora gazów technicznych i medycznych. Zaangażowanie w rozwój technologii oraz możliwości produkcyjne pozwalają jej na dostarczanie innowacyjnych, globalnych rozwiązań i usług, optymalizujących pracę, bezpieczeństwo i chroniących środowisko. Air Liquide posiada w Polsce cztery zakłady produkujące tlen, azot oraz argon w postaci ciekłej. W 1999 roku w Dąbrowie Górniczej uruchomiono największy w kraju zakład do rozdziału powietrza, pozostałe trzy zlokalizowane są w Głogowie, Krakowie i Puławach. Firma posiada również cztery napełnialnie butli zlokalizowane w Białymstoku, Dąbrowie Górniczej, Poznaniu oraz Pruszczu Gdańskim. Nowoczesna, w pełni zautomatyzowana technologia napełniania butli pozwala na uzyskiwanie gazów o stałej i powtarzalnej jakości, co gwarantuje stabilny skład gazu podczas całego cyklu użytkowania. Technologia Air Liquide zabezpiecza ponadto przed zanieczyszczeniami zarówno w procesie napełniania butli, jak i po jego zakończeniu. Air Liquide w Polsce oferuje własne rozwiązania logistyczne, uwzględniające zarówno specyficzne cechy gazów, jak i indywidualne wymagania Klientów. Produkowane i dystrybuowane przez Air Liquide gazy mogą być dostarczane w pojedynczych butlach lub w wiązkach (dla gazów sprężonych), w izolowanych próżniowo cysternach do zbiorników magazynowych (w fazie ciekłej) lub siecią rurociągów. Firma posiada także własne rozwiązania, tzw. instalacje on-site, przeznaczone do produkcji gazów bezpośrednio w zakładzie Klienta (instalacje służące do produkcji tlenu, azotu i sprężonego powietrza). Firma Air Liquide, świadoma wartości przemysłowej branży motoryzacyjnej, opracowała szereg rozwiązań promujących oszczędniejsze procesy i bardziej efektywne działania. Dysponując portfolio ponad 200 patentów dotyczących spawania i cięcia oraz 250 specjalistami na całym świecie, Air Liquide oferuje wiedzę i zasoby, by optymalizować procesy oraz zapewnić bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Firma opracowała innowacyjne rozwiązania w zakresie obróbki cieplnej, spawania, cięcia i powlekania – koncentrując się na jakości i wydajności gazu, bezpieczeństwie produktów i opakowań, uproszczeniu transakcji, skutecznym wsparciu technicznym, zarządzaniu aktywami oraz bezpiecznych dostawach gazu do punktu poboru. Air Liquide w Polsce proponuje najlepszą ofertę, opartą na lokalnym, wykwalifikowanym i aktywnym zespole pracowników, wspieranych szerokim doświadczeniem całej Grupy w zakresie inżynierskim i technologicznym. Zapraszamy do kontaktu! Air Liquide Polska Sp. z o.o. ul. Jasnogórska 9 31-358 Kraków tel.: +48 12 627 93 00 / fax: +48 12 627 93 33 www.airliquide.com/pl/polska