Grant NCBR przyspiesza prace Aptiv nad technologiami w pojazdach hybrydowych i elektrycznych

Aptiv, ogólnoświatowa firma technologiczna dbająca o przyszłość mobilności, przekazała informacje na temat innowacji opracowywanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Z łącznym budżetem wynoszącym prawie 31 mln złotych, projekt o nazwie „Opracowanie systemu zapewniającego bezpieczeństwo teleinformatyczne w architekturze elektryczno-elektronicznej następnej generacji pojazdów hybrydowych i elektrycznych” prowadzony jest przez zespół Aptiv ds. badań i rozwoju w Krakowskim Centrum Technicznym.

Aktualnie projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie przeszło 14 mln złotych. Pierwszy z czterech etapów projektu – badania przemysłowe – został już przeprowadzony, a spółka poczyniła istotne postępy w opracowaniu inteligentnego modułu centralnego ze zintegrowanym, bezpiecznym modułem komunikacyjnym (ang. Intelligent Body Control Module with Secure Gateway), specjalistycznego modułu komunikacyjnego do połączenia pojazdu z inteligentną siecią energetyczną (Vehicle to Grid Getaway) oraz bezkluczykowego systemu dostępu do pojazdu (Keyless Vehicle Access System). Te zaawansowane technologie mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej pojazdów elektrycznych Pierwsze wyniki dowiodły, że moduły mogą zapewnić znaczącą oszczędność energii, obniżając zużycia prądu czuwania modułów o 50%, co w skali całego pojazdu oznacza obniżenie zużycia prądu czuwania o ok. 8-10%

Dzięki grantowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyspieszamy prace nad innowacyjnymi technologiami, w bezpieczny sposób łączącymi pojazdy hybrydowe i elektryczne następnej generacji z siecią energetyczną, realizując w ten sposób naszą misję zapewnienia mobilności cechującej się większym bezpieczeństwem, ekologią i łącznością – powiedział Grzegorz Gutmajer, Regional Engineering Director w Aptiv.

W Krakowskim Centrum Technicznym Aptiv pracuje ponad 3 tys. osób, w tym 2 tys. wykwalifikowanych inżynierów, naukowców i techników. Krakowskie Centrum Techniczne, założone w 2000 r., jest jednym z największych obiektów Aptiv ds. badań i rozwoju na świecie i skupia się na opracowywaniu, testowaniu i wdrażaniu zaawansowanej elektroniki i aktywnych technologii bezpieczeństwa. Jest również ukierunkowane na infotainment i platformy user experience nowej generacji.

Ponad 180 tys. pracowników i pracownic Aptiv, firmy z siedzibą w Dublinie w Irlandii działającej w 44 krajach, podejmuje niektóre z najtrudniejszych wyzwań społecznych, używając zaawansowanych technologii redukujących lub eliminujących emisje dwutlenku węgla, ratujących życie i poprawiających sposób poruszania się na świecie.

Więcej informacji na temat innowacji i możliwości rozwoju kariery w Aptiv znajdziesz na stronie: www.aptiv.com