Kompleksowa gospodarka płynami technicznymi Automotive Production Support 2017

Kompleksowa gospodarka płynami technologicznymi

Programy Fluidcare oferowane przez firmę Houghton to kompleksowa gospodarka płynami technologicznymi, obejmująca całość czynności i usług związanych ze stosowaniem oraz kontrolą płynów i substancji chemicznych w zakładzie produkcyjnym. Każdy z programów Fluidcare jest dostosowany do ściśle określonych wymogów klienta. Celem programu jest uzyskanie oszczędności poprzez zmniejszenie zużycia płynów, ograniczenie kosztów utrzymania ruchu, czasu przestojów i produkcji odpadów na minimalnym poziomie. Programy Fluidcare mają korzystny wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ograniczają wpływ używanych produktów na środowisko naturalne. Oferta Fluidcare obejmuje trzy elementy: produkty najwyższej jakości, wyposażenie dodatkowe do potrzeb klienta oraz zespół doświadczonych fachowców. Total Fluid Management łączy wiedzę specjalistów firmy z umiejętnościami klientów. Podczas gdy Houghton zajmuje sie zarządzaniem olejami i płynami technologicznymi, klienci mogą skoncentrować sie na procesach produkcji. Lepsza obsługa środków chemicznych, wynikająca z większej ich znajomości, gwarantuje wysokiej jakości, wydajne funkcjonowanie produkcji! www.houghtonintl.com