Konsulting technologiczny i inżynieryjny

Stabilny partner biznesowy w obszarze Inżynierii oraz Konsultingu Technologicznego, obecny w 26 krajach na całym świecie. Globalne zatrudnienie to ponad 33.000 Specjalistów. ALTEN to międzynarodowa grupa o ugruntowanej pozycji rynkowej. Nasze roczne przychody przekraczają 2.200 M EURi działamy od ponad 30 lat na całym świecie. Globalizacja i nowe technologie wymusiły na producentach gruntowne zmiany w gamie oferowanych produktów oraz usług. Oferta ALTEN w zakresie konsultingu technologicznego i inżynieryjnego odpowiada na wyzwania związane z adaptacją do nowych wymogów rynkowych. Od potrzeb lokalnych, skracaniem czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu na rynek (time-to-market), przez kontrolę kosztów w trakcie cyklu życia produktu, aż po działalność innowacyjną związaną z przełomowymi wynalazkami technologicznymi. Elastyczność naszej organizacji oraz metodologia projektowa, spełniają kryteria CMMI na poziomie 3, umożliwiając nam znaczne przyspieszenie wytwarzania produktu. Zachowujemy przy tym konkurencyjne ceny, ciągle rozwijając takie obszary jak: elektronika pokładowa, kontrola/sterowanie oraz mechanika. Pomimo tego, że nasza główna działalność skupia się na badaniach i projektowaniu to wraz z naszymi zespołami doświadczonych inżynierów dostarczamy także wyspecjalizowane usługi w obszarach takich jak PMO, industrializacja (Inżynieria Wytwarzania) oraz działalność powtarzalna (wsparcie klienta, plany utrzymaniowe, dokumentacja techniczna). Naszym celem jest optymalizacja wydajności producenta oraz całkowitego kosztu posiadania (TCO, Total Cost of Ownership) naszego klienta. Nasza działalność w 26 krajach na świecie to dowód, że jesteśmy w stanie wesprzeć międzynarodowy wzrost naszych klientów. Zarówno poprzez zapewnienie lokalnego wsparcia ich zespołów R&D, jak i kompleksowym zarządzaniem ponadnarodowymi projektami. Te zalety stanowią o sile marki ALTEN. Staliśmy się technologicznym partnerem wybranym przez największe europejskie organizacje w kluczowych dla gospodarki branżach, takich jak: transport (naziemny, powietrzny, wodny), przemysł lotniczy, kosmiczny i obronny, energia, nauki o życiu, medycyna oraz telekomunikacja. Oferta produktów i usług konsultingowych ALTEN • Konsulting oraz zarządzanie projektami • Badania i konceptualizacja • Produkcja • Testy i prototypowanie • Operacje w branży naftowej i gazowniczej • Wsparcie klienta (Customer Support) Działalność w branży • Inżynieria systemowa i architekturalna • Systemy wbudowane • Inżynieria mechaniczna • Industrializacja i łańcuchy dostaw • Oferty przekrojowe: zarządzanie projektami, szkolenia, wsparcie klienta i użytkownika