Który system kompletacji jest najlepszy. LUCA Logistic Solutions dla Automotive_Production_Support Watch

Który system kompletacji jest najlepszy?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W jednym procesie najlepszym rozwiązaniem jest

Pick-by-Light, podczas gdy w innym najlepiej sprawdza się np. połączenie Pick-by-Frame® z Pick-by-Watch®. Często nawet w podobnych procesach, stosowane są różne rozwiązania […]

Czasem kontaktuje się z nami klient nastawiony na instalację konkretnego systemu, a po konsultacjach decyduje się wdrożyć inne rozwiązanie. Podczas kolejnych rozmów i spotkań uczymy się wzajemnie – my prezentujemy wszystkie dostępne metody kompletacji dzieląc się naszą wieloletnią wiedzą i doświadczeniem, a klient przedstawia procesy, definiuje problemy i cele, które chce osiągnąć. W ten sposób powstaje optymalne rozwiązanie dedykowane dla danej firmy i konkretnego procesu.

Który system kompletacji jest najlepszy. LUCA Logistic Solutions dla Automotive_Production_Support 1

Najlepiej, jeśli pierwsze spotkanie odbywa się w Centrum Usług Logistycznych na Politechnice Opolskiej w Opolu. W tym magazynie-laboratorium można przetestować realnie zainstalowane systemy kompletacji, sortowania, towarowania i lokalizacji oraz wypróbować kombinacje dowolnego sposobu wskazywania produktów i miejsc magazynowych: światłem, dźwiękiem, tekstem, obrazem, z dowolnym sposobem kwitowania: skanerami (1D, 2D, RFID, stacjonarne, kolbowe, nadgarstkowe, napalcowe, radio, WiFi, Bluetooth,), przyciskami (przewodowymi, bezprzewodowymi), czujnikami i kurtynami podczerwieni, głosem, wagą i gestem dłoni. Prezentacja dostępnych rozwiązań uzmysławia możliwość łączenia różnorodnych technologii w jeden system. Ta praktyczna wiedza znacznie ułatwia i przyśpiesza dalszą współpracę. Podczas kolejnego spotkania u klienta omawiamy jego procesy i oczekiwania. Po analizie zebranych danych, w drodze konsultacji, powstaje oferta ze szczegółowym opisem przebiegu procesu, technologii i urządzeń oraz kosztorysem systemu obejmującego jego instalację i jego wdrożenie.

Który system kompletacji jest najlepszy. LUCA Logistic Solutions dla Automotive_Production_Support 2

Uruchomione w 2018 r. na Politechnice Opolskiej Centrum Usług Logistycznych jest projektem unikatowym. Podobne utworzyliśmy później na zlecenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Trondheim. W tych miejscach nauka akademicka spotyka się z nowoczesnymi rozwiązaniami magazynowymi i produkcyjnymi, prowadzone są w nich zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz badania porównawcze systemów oraz technologii, a także prezentacje i spotkania biznesowe. Można w nich przetestować i wzajemnie ze sobą połączyć takie metody jak: Pick-by-Scan, Pick-by-Light (w wersji tradycyjnej i mobilnej), Pick-by-Voice, Pick-by-Point®, Pick-by-Frame®, Pick-by-Watch®, Pick-by-ePaper®, Pick-by-Vision, Pick-by-Hololens, PickRadar®, Pick-by-RFID, Pick-by-Weight oraz systemy eLocation® i eKanban.

Który system kompletacji jest najlepszy. LUCA Logistic Solutions dla Automotive_Production_Support 3

Sercem systemów LUCA jest serwer komunikacyjny – oprogramowanie instalowane w infrastrukturze klienta (komputer lub serwer wirtualny) i serwisowane zdalnie przez VPN. Pobierając dane z systemów nadrzędnych serwer steruje różnymi procesami (kompletacja, sortowanie, towarowanie, lokalizacja) i urządzeniami (kontrolerami, projektorami, wyświetlaczami, skanerami, czujnikami, robotami, wagami, drukarkami, itp.) dostosowując ich działanie do potrzeb procesów. Stabilność i wydajność serwera umożliwia sterowanie wieloma systemami w różnych strefach, a nawet różnych lokalizacjach. Oprogramowanie administracyjne umożliwia użytkownikowi samodzielną modyfikację procesów, konfigurację urządzeń oraz korzystanie z rozbudowanych funkcji sygnalizacyjnych i statystycznych. Dodatkowo zespół LUCA Hotline & Service gwarantuje profesjonalne wsparcie 24/7. W przypadku awarii serwis zdalnie diagnozuje problem i rozwiązuje go, a w razie potrzeby przeszkolony personel klienta wymienia uszkodzone elementy, korzystając z lokalnego składu części zamiennych.

Największym zainteresowaniem cieszy się ostatnio system Pick-by-Watch®. To nowa i innowacyjna metoda, w której używane są inteligentne urządzenia: smartwatche, smartphony lub tablety. Główne zalety systemu Pick-by-Watch® to: zwiększenie szybkości kompletacji lub sortowania, mobilność, elastyczność, intuicyjność obsługi, ergonomia pracy, krótki czas wdrożenia i niski poziom inwestycji. Połączenie urządzenia ze skanerem eliminuje błędy, zapewniając wysoką jakość procesu.

Przejdź do zakładki dostawcy na platformie Automotive Production Support i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji: TUTAJ