Produkcja przy kawie pod redakcją Automotive Production Support - Tomasz Pietrzak BorgWarner Poland Sp. z o.o. ok

Pierwszy krok żeby Smart Maintenance stał się rzeczywistością w firmie produkcyjnej?

Najważniejsze we wdrażaniu Smart Maintenance jest jasno określona wizja. Odpowiedź na pytanie co chcemy osiągnąć oraz jaką wartość dla biznesu będzie to stanowić.

Pierwszy krok to stworzenie możliwie precyzyjnej mapy procesu dla Działu Utrzymania Ruchu ze wskazaniem procesów wejściowych i wyjściowych oraz narzędzi, które chcemy zaimplementować aby tymi mechanizmami zarządzać.

Osobiście nie polecam na początku lotu „w kosmos” tylko metodę małych kroków, zaczynając od podstaw.

Rekomenduje cztery etapy wdrożenia Smart Maintenance:

Etap 1: Raportowanie, Prewencja, Monitoring.
Etap 2: Śledzenie, magazynowanie danych, mobilność, optymalizacja, digitalizacja dokumentów.
Etap 3: Przewidywanie, redukcja kosztów, zasoby, analityka operacyjno – finansowa, wizualizacja, IoT.
Etap 4: Porównywanie, predykcja, decyzje biznesowe, inwestycje, AR/VR.

Jasna komunikacja, wsparcie Zarządu oraz budżet ma tutaj również kluczowe znaczenie.

 

Tomasz Pietrzak
Menedżer Utrzymania Ruchu / Maintenance Manager

Global process owner
BorgWarner Poland Sp. z o.o.