Tork dostawca profesjonalnych rozwiązań do utrzymania higieny_automotive_production_support

Po pierwsze: czystość i higiena

Bogaty wybór narzędzi i wskazówek dla zarządców zakładów produkcyjnych pomaga usprawniać procesy czyszczenia. 

Kluczową kwestią w dbaniu o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jest odpowiednie przygotowanie stanowisk pracy oraz zmobilizowanie pracowników do częstego i prawidłowego mycia rąk oraz ich dezynfekcji. Zanieczyszczenia utrzymujące się na powierzchniach mogą stanowić zagrożenie dla pracowników. Dlatego tak ważne jest ich dokładne usunięcie. Tork przygotował wskazówki dotyczące procesu sprzątania i dezynfekcji:

  • Obserwuj operatorów podczas ich pracy. Pozwoli to zidentyfikować najczęściej dotykane miejsca. Na tej podstawie opracuj listę kontrolną powierzchni, które powinny być czyszczone po każdej zmianie.
  • Zaplanuj systematyczne czyszczenie i dezynfekcję często dotykanych powierzchni, takich jak stoły, klamki, włączniki światła, panele kontrolne, komputery, poręcze, przyciski w windzie, toalety, krany, umywalki, elementy sterownicze maszyn, uchwyty sprzętu i wspólne narzędzia. 
  • Użyj środka dezynfekującego i czyściwa jednorazowego użytku. Jeżeli stosujesz produkt na bazie alkoholu, wybierz preparat zawierający co najmniej 70% etanolu lub alkoholu izopropylowego. Zawsze czytaj instrukcje dołączone do produktów czyszczących i dezynfekujących (sprawdzaj zakres stężenia, sposób stosowania, czasu kontaktu itp.). Nie łącz środków chemicznych, o ile nie jest to wskazane w zaleceniach producenta.
  • Sprawdzaj datę ważności produktu. Przeterminowane środki chemiczne nie zapewnią skutecznej dezynfekcji.
  • Stosuj się do umieszczonych na etykiecie wskazówek dotyczących bezpiecznego i skutecznego użytkowania. Zwróć uwagę na zalecane środki ostrożności, szczególnie w miejscach, gdzie produkuje się żywność.
  • Podczas sprzątania noś rękawiczki. Po zakończeniu czynności wyrzuć rękawiczki, umyj ręce i wysusz je jednorazowym ręcznikiem papierowym.
  • Regularnie przeprowadzaj szkolenia dla pracowników dotyczące prawidłowego czyszczenia i dezynfekowania powierzchni w zakładzie.
Tork dostawca profesjonalnych rozwiązań do utrzymania higieny_automotive_production_support 4

Co jeszcze ogranicza rozprzestrzenianie się wirusów i zabija bakterie w zakładach produkcyjnych? Prawidłowa higiena rąk wśród pracowników. O konieczności regularnego mycia dłoni dobrze jest przypominać pracownikom na każdym kroku i zapewnić im łatwy dostęp do środków myjących.

Specjaliści Tork opracowali przewodnik, w którym znajdują się opisy produktów oraz zagadnienia wspierające kierujących zakładami produkcyjnymi w zarządzaniu obiektami z zachowaniem niezbędnych procedur higienicznych.

Przejdź do zakładki dostawcy na platformie Automotive Production Support i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji: TUTAJ