Polska Grupa Motoryzacyjna

Polska Grupa Motoryzacyjna partnerem APS 2020

Miło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę merytoryczną z Polską Grupą Motoryzacyjną. PGM jest stowarzyszeniem zrzeszającym polskich producentów części dla szeroko rozumianego przemysłu motoryzacyjnego oraz krajowych firm działających w branży automotive. Od innych organizacji motoryzacyjnych odróżnia nas to, że zrzeszamy wyłącznie firmy z polskim kapitałem oraz działamy na terenie całego kraju.

Korzyści jakie niesie ze sobą zostanie członkiem PGM:

WYMIANA DOŚWIADCZENIA – regularne spotkania dla członków PGM dają możliwość do wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami-praktykami z różnych dziedzin (technolodzy, dyrektorzy produkcji, kierownicy narzędziowni, specjaliści ds. procesów).

SZKOLENIA – Dzięki współpracy z jednostkami badawczymi, ekspertami i prawnikami, członkowie mają możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników bezpłatnie. Spotkaniom naszych członków towarzyszą seminaria poruszające tematy istotne dla branży.

DOSTARCZANIE PARTNERÓW – PGM poszukuje dla swoich członków  możliwości rozwoju  m.in. poprzez pozyskiwanie nowych partnerów w kraju i za granicą ( zagraniczne misje gospodarcze), czy też poprzez inicjowanie nowych ambitnych projektów.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW – członkowie rozwijają współpracę w ramach grup zakupowych (surowce, usługi, materiały, itp.), a wybierając się na kosztowne imprezy targowe, wspólnie organizują logistykę, albo wzajemnie prezentują swoje oferty by optymalizować koszty.

PROMUJEMY FIRM CZŁONKOWSKIE – PGM podejmuje działania mające na celu promocję działalności członków poprzez prowadzenie serwisu www, komunikacji w social mediach oraz w zakresie uczestnictwa w wydarzeniach branżowych (np. targi) i gospodarczych (konferencje, kongresy) stwarzając możliwości dla atrakcyjnego zaprezentowania firm członkowskich.

DOSTĘP DO INFORMACJI – wszyscy członkowie regularnie otrzymują informacje o działalności PGM, informacje o wydarzeniach branżowych (targi, wystawy, szkolenia, wizyty studyjne, misje gospodarcze, giełdy kooperacyjne) wraz z preferencyjnymi warunkami uczestniczenia w nich. Dostarczamy także oferty kooperacji z kraju i zza granicy, zapytania ofertowe oraz informacje o przetargach. Członkowie mają też dostęp do bazy ponad 800 polskich producentów z branży automotive.

DORADZTWO W SPRAWACH PRAWNYCH – wszystkim zainteresowanym firmom bezpłatnie pomaga w kwestiach prawnych i podatkowych.

Więcej na stronie PGM: http://pgm.org.pl/