Założenia filozofii kaizen pomagają osiągnąć przewagę nad konkurencją

Popraw produktywność

Założenia filozofii kaizen pomagają osiągnąć przewagę nad konkurencją

Zautomatyzowane podejście do masowej produkcji jest z pewnością niezbędne, ale czasami może okazać się niewystarczające. Automatyzm i poruszanie się po utartych torach eliminuje bowiem świadomą ocenę wykonywanych zadań. Wszystko dzieje się poniekąd same. W efekcie firma tkwi w miejscu, nie rozwijając się.

By temu zapobiec, Japończycy stworzyli filozofię kaizen. Jest ona czymś więcej niż tylko próbą osiągnięcia wydajności w produkcji – za główny cel stawia sobie uruchomienie niekończącego się procesu ulepszania. A do tego potrzebne jest zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli i zachęcenie ich do podjęcia starań, by modernizować działanie firmy. Według japońskiej teorii zarządzania, każdy z zatrudnionych może być zaangażowany w ulepszanie przedsiębiorstwa. W tym procesie nikogo się nie pomija.

Doskonałym przykładem wdrożenia filozofii kaizen, jest usprawnienie procesów produkcyjnych w dużych zakładach.

By je osiągnąć, z uwagą obserwuje się niemal każdą czynność wykonywaną przez operatorów maszyn – to oni bowiem działają najbliżej stref, gdzie pojawiają się problemy lub przeszkody. Mają więc największą wiedzę na temat tego, jakie zmiany są potrzebne. I to właśnie te często niewielkie, ale konsekwentnie wprowadzane usprawnienia wpływają na zmniejszenie kosztów oraz poprawę jakości całego procesu produkcyjnego. Dlatego tak ważna jest odpowiednia komunikacja z pracownikami i zachęcanie ich, by przekazywali swoje sugestie.

Mając to na uwadze, Tork, marka firmy Essity, przygotowała przewodnik uwzględniający zalecenia filozofii kaizen. Zawiera on ważne informacje dla branż, które chcą zwiększyć produktywność. Opracowując go, wykorzystano wyniki najnowszego badania* przeprowadzonego dla Tork wśród operatorów maszyn. W przewodniku znalazły się praktyczne porady, których skuteczność została sprawdzona w konkretnych zakładach pracy. Dzięki nim dużo łatwiej osiągnąć przewagę nad konkurencją.

Do pracy nad przewodnikiem, Tork, pośród wielu specjalistów, zaprosił Jonasa Svanänga, eksperta ds. kaizen. Najpierw wdrażał on tę filozofię w fabrykach Toyoty, a następnie w ponad 100 innych organizacjach na całym świecie. Dziś Jonas jest zapraszany na międzynarodowe konferencje, gdzie dzieli się wiedzą. To między innymi dzięki jego pomocy Tork stworzył Popraw produktywność, czyli zestaw pięciu kluczowych strategii pomagających wdrożyć kulturę ciągłego doskonalenia.

Wskazówki podkreślają wagę:
– koncentracji na małych zmianach,
– uwzględniania opinii pracowników,
– dbania o wprowadzanie zmian,
– zarządzania opartego na faktach i dostępnych danych,
– odpowiedniego czyszczenia i konserwacji.

Podejście kaizen polega na wprowadzaniu stopniowych zmian dopasowanych do prowadzonej działalności, bez konieczności całkowitej modernizacji procesów. Nie zakłada ono wielkich rewolucji, lecz podkreśla znaczenie identyfikowania mniejszych problemów, a następnie podejmowania odpowiednich kroków w celu ich rozwiązania.

Ostatnie badanie Tork pokazuje, że 89% operatorów maszyn uważa, iż „poprawa nawyków związanych z konserwacją zapobiegawczą to ważny element funkcjonowania firmy”. Z kolei 87% ankietowanych twierdzi, że „konserwacja zapobiegawcza zmniejsza ilość awarii maszyn i straty czasu produkcyjnego”. Aż 89% ankietowanych jest zdania, że „posiadanie w odpowiednich miejscach dozowników ze specjalistycznymi czyściwami wspiera skuteczną konserwację zapobiegawczą”.

Czyszczenie autonomiczne i odpowiednia konserwacja w wymierny sposób wpływają na wyniki firmy – dzięki nim unika się awarii i przestojów maszyn. Pomóc w tym mogą m.in. profesjonalne produkty Tork Performance®: dozowniki z różnymi opcjami montażu w połączeniu z wysokiej jakości czyściwami pozwalają utrzymać porządek w obrębie linii produkcyjnej i toczyć się całemu procesowi bez zakłóceń.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wdrożyć filozofię kaizen oraz poznać wskazówki Tork, wejdź tutaj i pobierz przewodnik Popraw produktywność.

*Źródło: Badanie przeprowadzone dla Tork przez firmę Psyma (lipiec 2019 r.) wśród operatorów maszyn