#APS2020 save the new date

Realne wsparcie dla produkcji – trailer #APS2020

W czasach dużej dostępności do nowych technologii bardzo ważny jest właściwy wybór oraz późniejsze wdrożenie narzędzi. Te z jednej strony oferują korzyści a z drugiej stanowią wyzwania. Maciej Ratajczak – Dyrektor zarządzający, Automotive Production Support

Czystość techniczna zgodnie z normami VDA 19 i ISO 16232 stała się w ciągu ostatnich lat bardzo ważna dla wszystkich producentów z branży automotive. Jesteśmy tutaj żeby rozmawiać z ludźmi odpowiedzialnymi za procesy na temat czystości technicznej podczas produkcji i montażu w ich firmach. Maciej Płonka – Founder & CEO at Parts4Cleaning

W dzisiejszych czasach nie wystarczy mieć zrobotyzowanej produkcji czy super systemów informatycznych.  Kluczowe jest kiedy elementy ze sobą współpracują. Nadchodzącym trendem są platformy umożliwiające analizowanie danych i generowanie informacji o tym jak zwiększyć efektywność naszej produkcji. Jędrzej Kowalczyk – Prezes Zarządu w FANUC Polska

W dzisiejszych halach produkcyjnych zagościły nowe technologie. Wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, IoT, big data i zarządzanie tymi informacjami żeby usprawnić działanie produkcji. W tym technicznym gronie mamy świetną okazję żeby podyskutować na temat wyzwań które widzimy my, które macie Wy na halach produkcyjnych. Marek Czarzbon – Co-CEO, KOGIFI

Alternatywą dla dużych inwestycji pomagającą w krótkim czasie poprawić wydajność zakładu są modernizacje. Jak skutecznie dokonać analizy istniejącej infrastruktury, maszyn i procesów pod tym kontem? Właściwie Przeprowadzona modernizacja to także innowacyjność i optymalizacja procesów. Jacek Szafarczyk – Współzałożyciel, Hydrem

Wprowadzone przez nas udoskonalenia i innowacje w obszarze produktów smarowych mają pomóc naszym klientom w utrzymywaniu się w czołówce dynamicznie zmieniającego się świata. Pozwalają na optymalizację procesów, zwiększenie ich wydajności. Wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Tomasz Zając – Dyrektor Zarządzający, Quaker Houghton

We Wrocławiu dwa wydarzenia: Automotive Production Support oraz Automotive Maintenance Support. Zoptymalizuj procesy i czas.