System monitorowania rzeczywistej efektywności obrabiarki

Właściwy przepływ informacji jest potężnym czynnikiem wpływającym na wydajność produkcji. Dotyczy to komunikacji między pracownikami i przełożonymi oraz zbierania danych z linii produkcyjnych.

Przy kontroli i optymalizacji procesów produkcyjnych, duże znaczenie ma właściwe zrozumienie przyczyn przestojów obrabiarek w linii produkcyjnej. Wszelkie niezaplanowane zatrzymania obrabiarek, czy to z powodu problemów z materiałem, obsługującym personelem, konserwacją czy awarią, jest uważane za przestój.

System SecoVision, jako system monitorowania rzeczywistej efektywności każdej obrabiarki na wydziale produkcyjnym, w automatyczny sposób zaklasyfikuje typowe przyczyny przestojów, takie jak wymiana części, wymiana narzędzia czy awaria, za pomocą danych pobranych bezpośrednio z systemu sterowania obrabiarki. Wszystkie dane są szyfrowane, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i prywatności.

Więcej informacji oraz możliwość testowania systemu podczas #APS2020 – 20 października we Wrocławiu.