Techniki wentylacji, chłodzenia i ogrzewania powietrza Automotive Production Support

Techniki wentylacji, chłodzenia i ogrzewania powietrza

TANIE I EKOLOGICZNE CHŁODZENIE BEZ CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH I SPRĘŻAREK Firma Hitexa jest polską spółką, która powstała na bazie dużego doświadczenia naszej kadry w technice klimatyzacji, wentylacji oraz ogrzewania pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. Misja firmy to dostarczanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie wentylacji, chłodzenia i ogrzewania powietrza. Jesteśmy producentem urządzeń chłodząco-wentylujących, które wykorzystują zjawisko ewaporacji (chłodzenie adiabatyczne). Są to urządzenia ekologiczne, wykorzystujące proces wymiany ciepła i masy między wodą i przepływającym przez panel celulozowy powietrzem- woda odbiera ciepło z powietrza i spada jego temperatura a wraz z nią rośnie jego wilgotność. Im powietrze zewnętrzne doprowadzane do urządzenia ma mniejszą wilgotność i większą temperaturę, tym skuteczniejszy jest proces schładzania. Podczas kontroli w warunkach eksploatacyjnych przeprowadzonej w obiekcie przemysłowym w południowej Polsce, przy temperaturze powietrza zewnętrznego 32,5°C, temperatura nawiewana wynosiła 24°C, przy wilgotności względnej powietrza zewnętrznego na poziomie 50 % wilgotności, a gdy jego wilgotność spadła do 40%, temperatura nawiewu spadła do 21°C. Urządzenia nie są tak wydajne, gdy powietrze zewnętrzne ma bardzo wysoką wilgotność. Przy wysokich temperaturach jednak wilgotność powietrza utrzymuje się na niskim poziomie, wyjątkiem są krótkie okresy przed burzą. Z kolei przy niskich temperaturach powietrza jego wilgotność utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, warto wtedy wykorzystać urządzenia tylko w trybie nawiewu, aby wtłaczać do pomieszczeń świeże, chłodne powietrze. Efektywność energetyczne klimatyzatorów ewaporacyjnych jest ok. dziesięciokrotnie wyższa niż w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych. Na 13.500 m3 wtłaczanego do pomieszczeń powietrza, przy odczuwalnej mocy chłodniczej na poziomie ok 25 kW urządzenia o zużyciu prądu 1,1 kW oraz zużyciu ok 25 l wody na godzinę, koszt chłodzenia wynosi poniżej 1 zł i jest przynajmniej pięciokrotnie niższy od kosztów eksploatacji urządzeń freonowych. Dodatkowo nasze urządzenia wprowadzają do pomieszczeń w 100 % natlenowane świeże powietrze w odróżnieniu od rozpowszechnionej technologii sprężarkowej, która jedynie schładza powietrze obiegowe. Pomimo iż technologia ta dostarcza do pomieszczenia z nawiewanym powietrzem także wilgoć z wody odparowanej przejmującej ciepło, wilgotność względna powietrza wewnątrz nie wzrasta znacząco, ze względu na dużą wymianę powietrza.  Do urządzenia dostarczana jest na bieżąco woda wodociągowa do pracy obiegowej, także ze względu na krótki czas jej przebywania w niedużym zbiorniku prawdopodobieństwo pojawienia się jakichkolwiek drobnoustrojów chorobotwórczych jest znikome. Aby zapewnić właściwe działanie układów klimatyzacji ewaporacyjnej, należy pamiętać o wydajnej wentylacji wyciągowej, która umożliwia utrzymanie właściwej wilgotności w chłodzonym pomieszczeniu. W swojej ofercie posiadamy ścienne wentylatory osiowe o dużej wydajności z otwieranymi żaluzjami. Oferujemy sprawdzone i skuteczne rozwiązania taniego i ekologicznego chłodzenia obiektów przemysłowych.