Transport wewnętrzny ponad powierzchnią produkcyjną - Automotive Production Support

Transport wewnętrzny ponad powierzchnią produkcyjną

Eton Systems oferuje rozwiązania dla wewnętrznego transportu i automatyki dla małych oraz dużych partnerów biznesowych na całym świecie. Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, a nasi specjaliści pomagają klientom na całym świecie w zautomatyzowaniu i usprawnieniu procesu transportowania produktów. Z przedstawicielami w czterdziestu krajach i klientami w ponad sześćdziesięciu, wkład ETON Systems w innowację, efektywność kosztową i obsługę firm przyczynia się do sukcesów naszych klientów. Rozwiązanie Eton Systems składa się z trzech filarów: sprzęt, oprogramowanie i wiedza. Sprzęt Eton Systems Eton oferuje system automatycznego transportu wewnętrznego ponad powierzchnią produkcyjną. Każdy system jest projektowany pod wymagania klienta i jest trójwymiarowo wpasowany w obiekt. System może być kierowany pod górę, w dół, omijać elementy wyposażenia, filary, rury ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, pozostawiając podłogę hali produkcyjnej wolną i czystą. Oznaczone w systemie RFID nośniki transportują materiały pomiędzy różnymi stanowiskami i buforami. System składa się ze stacji ładowania, stacji robocze, buforów, buforów sortowania i stacji rozładunku. Oprogramowanie Eton Systems ETONselect to aplikacja oparta na modułach. System zbiera informacje w czasie rzeczywistym, które stale gromadzi, przetwarza. Dzięki temu jasno przedstawia informacje produkcyjne przełożonym, pracownikom kontroli jakości i zarządowi. ETONselect może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i unikalnych wymagań produkcyjnych. ETONselect został starannie zaprojektowany, aby pomóc zarządzać, kontrolować i planować produkcję, zwiększać wydajność i zminimalizować ilość strat. Pozwala on użytkownikom na odczytywanie informacji produkcyjnych w czasie rzeczywistym poprzez moduł RFID umieszczony na każdym nośniku, co pozwala monitorować cały proces produkcyjny jako całość i / lub w oparciu o konkretną stację roboczą w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie Eton Systems oferuje pełną możliwość śledzenia wszystkich szczegółów procesu produkcji i działalności w postaci raportów i statystyk dotyczących poszczególnych potrzeb i wymagań klienta lub w postaci raportów okresowych, co daje całkowitą kontrolę nad tym, jak przebiega proces produkcyjny. Nasz system zapewnia pełny dostęp i kontrolę w każdym momencie procesu produkcyjnego. Integracja oprogramowania Eton Systems z systemem ERP klienta zapewnia zarówno elastyczność i bezpieczeństwo przesyłania plików z danymi przy jednoczesnej redukcji kosztów administracyjnych ETON Systems know-how Przez ponad 40 lat ETON Systems przyczyniał się do poprawy produktywności i wydajności dla produkcji, magazynów i dystrybucji na całym świecie. Inżynierowie ETON Systems są ekspertami w zakresie poprawy efektywności procesu produkcji. Ograniczamy czas potrzebny na dostarczenie odpowiedniego elementu do właściwego operatora, redukujemy tzw. wąskie gardła stwarzając możliwość płynnego procesu produkcyjnego. Dane kontaktowe: ETON SYSTEMS AB BOX 15001, SE-507 15 GÅNGHESTER, SWEDEN mobile: +48 (0) 519 441 301 jakub.romanowski@etonsystems.com WWW.ETON.SE