Wspólnie wspieramy dzieci

W imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „ISKIERKA” przekazujemy podziękowania uczestnikom i partnerom Automotive Production Support 2016.  Część pieniędzy uzyskana z Państwa opłat za uczestnictwo w wydarzeniua przekazana została na cele statusowe organizacji.