Wywiad z prof. dr hab. inż. Andrzejem Ambroziakiem