Zwiastun wywiadu z dr inż. Henrykiem Woźniakiem – Obróbka Plastyczna Metali