Müller - Die lila Logistik Polska

ul. Zygmuntowska 90, 44-113 Gliwice, 323319823 , Sekretariat.MLP@lila-logistik.com

Anna Hawlicka https://www.lila-logistik.com/pl/

Firma Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o. to firma o niemieckim kapitale, która na terenie Polski świadczy kompleksowe usługi logistyczne od prawie 30 lat, specjalizując się zwłaszcza w logistycznej obsłudze łańcuchów dostaw dla branży automotive oraz w logistyce kontraktowej wykonywanej zarówno na powierzchni magazynowej klienta jak i na terenie naszego Centrum Usług Logistycznych w Gliwicach.

Działalność firmy opiera się na dwóch filarach: Lila Operating i Lila Consult, ale portfolio naszych usług dopasowujemy do zmieniających się potrzeb naszych klientów.

Zaczynaliśmy od planowania i realizacji logistyki „I2M” (inboud to manufacturing) dbając o ciągłość zaopatrzenia linii montażu fabryk w komponenty do produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw i wsparcia działów logistyki klientów przez grupę Control Tower, zarządzania parkingami naczep i logistyką wewnątrzzakładową, zarządzania opakowaniami zwrotnymi, logistyki magazynowej i aranżacji transportu krajowego i międzynarodowego. Jako jeden z nielicznych operatorów logistycznych posiadamy własną bocznicę kolejową, która jest bezpośrednio połączona z międzynarodowym szlakiem kolejowym E30 łączącym Niemcy, Polskę i Ukrainę.

Lata wspólnej pracy z naszymi klientami w branży automotive i dążenie do ciągłej optymalizacji przyczyniły się do utworzenia kilku autorskich aplikacji wspierających operacje logistyczne (do planowania i zarządzania transportami, do zarządzania opakowaniami zwrotnymi, do zarządzania parkingiem naczep) i powstania dedykowanego zespołu do kreowania nowatorskich rozwiązań IT.

Obserwujemy trendy kształtujące rozwój branży motoryzacyjnej i wynikające z nich potrzeby klientów, dlatego wśród usług logistycznych, jakie realizujemy od roku 2015 są te wymagające dużego zaawansowania merytorycznego i technicznego, czyli projekty montażu i podmontażu komponentów. Największe obecnie realizowane przez nas projekty to „Wheels&Tires”,czyli montaż kół na w pełni zautomatyzowanej linii, który realizujemy od roku 2015 i projekt „Value Add Assembler – Chassis”, czyli podmontaż elementów podwozia dla samochodów dostawczych, który zaczniemy realizować z początkiem roku 2022.

Müller - Die lila Logistik Polska Automotive Production Support
Müller - Die lila Logistik Polska Automotive Production Support
Müller - Die lila Logistik Polska Automotive Production Support

Formularz kontaktowy

Wszystko gotowe?