Jędrzej Kowalczyk Prezes Zarządu w FANUC Polska APS2020