System szybkiej wymiany matryc QDX (Quick Die eXchange).

Skrócenie czasu przezbrojeń jest kluczowym czynnikiem zwiększającym produktywność tłoczni. Przy optymalizacji tego procesu, duże znaczenie ma właściwe rozumienie poszczególnych etapów przezbrojenia, poprawne definiowanie obszarów do poprawy oraz jednostkowe i elastyczne podejście w doborze rozwiązań. System szybkiej wymiany matryc QDX oferuje szerokie spektrum rozwiązań do wymiany, pozycjonowania, zaciskania, transportu i składowania narzędzi, za pomocą których wszystkie […]

Read more