Jak niezawodnie wykonać biliony spoin na bateriach samochodowych blog Autmotive_Production_Support

Jak niezawodnie wykonać biliony spoin na bateriach samochodowych?

Rewolucja w branży samochodowej dzieje się na naszych oczach, od 2012 roku obserwujemy na runku stały wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych z niesamowitym przyśpieszeniem od 2016 roku. Prognozy rozwoju rynku samochodów elektrycznych pokazują, że w 2040 roku, 57% sprzedawanych pojazdów pasażerskich będą stanowiły samochody elektryczne. Globalna roczna sprzedaż samochodów elektrycznych Od strony technologicznej wiąże się to [...]
Read more
Monitorowanie procesu spawania laserowego w czasie rzeczywistym

Monitorowanie procesu spawania laserowego w czasie rzeczywistym

Najnowszy system monitorowania procesu spawania IPG Photonics LDD-700 wraz z oprogramowaniem OmniWELD oferuje monitorowanie takich parametrów jak: położenie osi złącza, odległość ogniskowa, głębokość wtopienia oraz profil wykonanej spoiny (wysokość oraz szerokość nadlewu lica spoiny). Aktywna kontrola wiązki skanującej pozwala na poszukiwanie niezgodności przed, w trakcie lub po wykonaniu spoiny. Wszystkie możliwości są dostępne w trakcie […]

Read more