Intralogistyka zorientowanana przyszłość 4.0 cyfrowe systemy shuttle firmy montratec GmbH

Cyfrowy system transportowy shuttle firmy montratec GmbH

Modułowy system transportowy montrac® składa się z rozgałęzionego systemu aluminiowych, jednoszynowych prowadnic i różnych autonomicznie pracujących wózków transportowych, które zawsze znajdą się we właściwym miejscu i czasie, z dokładnie zaprogramowanym zadaniem, gdzie należy dostarczyć produkty. Zdecentralizowany system sterowniczy reguluje interakcję pomiędzy wózkami transportowymi - shuttle , jednoszynową prowadnicą i sterownikiem PLC. Inteligentny i zaawansowany technologicznie [...]
Read more