dr inż. Tomasz Piwowarczyk

Wydział Mechaniczny, Katedra. Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa.

Politechnika Wrocławska