Próba schedule

30 min
Prof. Zbigniew Gronostajski
Prof. Zbigniew Gronostajski

Politechnika Wrocławska

Zastosowanie nowych materiałów i technologii w procesach produkcji tłoczonych elementów nadwozia samochodowego

Wśród omawianych zagadnień:  wdrożenia metali lekkich (aluminium, magnezu),  tłoczenie blach ze stali DP, TRIP, sandwiczowych, hot stamping (hartowanie w procesie tłoczenia).