Proces rejestracji:

  • Krok 1. Wypełnij formularz online umieszczony poniżej
  • Krok 2. Przejdź weryfikację autentyczności danych.
  • Krok 3. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia odesłane zostaną do Państwa drogą mailową szczegóły dotyczące dalszej procedury.

Z troski o wysoką jakość i zamknięty charakter wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszeń osób nie związanych bezpośrednio z produkcją.

Dane firmy


Dane uczestnika 1


Płatności

Cena obejmuje: udział w Automotive Production Support (wykłady, warsztaty, wystawa, konsultacje), udział Automotive Maintenance Support, przerwy kawowe , lunch, materiały informacyjne, popołudniowe atrakcje oraz kolację.

zł netto


Oświadczamy, ze jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i wyrażamy zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.

Oświadczam, że jako osoba zgłaszająca udział przedstawicieli swojej firmy w wydarzeniu, pozyskałem ich dane w sposób legalny a osoby te wyraziły zgodę na przekazanie ich danych w celu rejestracji do udziału w wydarzeniu, oraz dysponuję dowodami wyrażenia przez wskazane osoby stosownych zgód.


Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych Tutaj RODO