Alternatywne technologie obróbki plastycznej

– Wyoblanie oraz metalurgia proszków – Tomasz Gądek / Dariusz Garbiec, Poznański Instytut Technologiczny – Łukasiewicz