Bezpośrednia ochrona przed wpływem dymów spawalniczych na zrobotyzowanych i ręcznych stanowiskach spawalniczych.

Przykłady wdrożeń