BHP


Niebezpieczeństwa wynikające z braku filtroentylacji laser – Przemysław Frydrych, KEMPER

Wygrodzenia z blachy pełnej z oknami wizyjnymi oraz poliwęglanowe LEXAN – Irek Kapler, Troax Safety Systems