Człowiek – serce procesu

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli branży. Wśród omawianych zagadnień:
– dostępność i jakość kadry inżynierskiej na rynku
– współpraca z szkołami i uczelniami wyższymi oraz horyzonty na przyszłość