Dobór parametrów spawania


Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Czyli jak przezwyciężać ograniczenia technologiczne w procesie spawania laserowego, poprzez zastosowanie metody beam shaping – Jacqueline Pazos Kempka / Natalia Szydło, Brose Sitech Group

Opcje hardwarowe/softwarowe, podawanie zimnego/gorącego drutu – Adam Bienias, DINSE G.m.b.H.