Daniel Wiśniewski - Technika Spawalnicza prelegent szkolenia APS Procesy łączenia metali 2022

Friction Stir Welding oraz automatyzacja i robotyzacja procesów spajania

Przedmiotem wystąpienia będą przybliżenie technologii Friction Stir Welding oraz przykłady rozwiązań i wdrożeń dokonanych w ostatnich latach w przemyśle.