Janusz Walczak - Dyrektor Techniczny SECO TOOLS_prelegent_#APS2022

Gotowość do transformacji

Opracowanie własnego programu doskonałości operacyjnej i oparcie go na wewnętrznym systemie produkcyjnym, który uwzględnia wszystkie warstwy (środowisko produkcyjne, system produkcyjny, proces wytwarzania) pozwoli na skuteczną transformację organizacji i umożliwi jej zrównoważony rozwój w przyszłości.