Pietrowi.cz vs Kaiser_APS2024

Jak rozumieją i czego oczekują od rynku pracy młode osoby

Debata z udziałem studentów oraz absolwentów kierunków inżynierskich wyższych uczelni technicznych.

Pośród omawianych zagadnień:
– omówienie świeżych wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu Robo Challenge podczas spotkań na uczelniach,
– próba odpowiedzi na pytanie czy posługujemy się tymi samymi narzędziami do komunikacji i rekrutacji?
– jakiego wsparcia potrzebują młode osoby patrząc na swoją zawodową przyszłość w branży?
– czy kończąc uczelnie techniczne studenci czują się odpowiednio przygotowani do podejmowania nowych wyzwań jakie stawia przed nimi rynek pracy?