Dr inż. Jarosław Panasiuk – Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie_prelegent_#APS2022

Dr inż. Jarosław Panasiuk - Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie_prelegent_#APS2022