Jakość spoin


Porównanie spoin wzdłużnych czołowych (Laser, Laser + zimny drut, Laser-Hybrid) – Remigius Hermann, Weil Technology GmbH

Prezentacja efektów ręcznego spawania laserowego – Dariusz Brzozowski, ITA Sp. z.o.o.