Krzysztof Dobrowolski, Lean jest dla ludzi_prelegent_#APS2022

Krzysztof Dobrowolski, Lean jest dla ludzi_prelegent_#APS2022