Wykorzystanie optycznej metrologii w kształtowaniu wyrobów gotowych