Szymon Zdrojewski - SPE Global Solutions_prelegent_APS_obróbka_plastyczna_metali 2022

Monitoring nieprawidłowości procesu tłoczenia w trybie automatycznym

Nadzór nad procesem tłoczenia w trybie automatycznym może być czasem problematyczny, a jego niewłaściwy poziom może prowadzić do poważnych kosztów i przestojów produkcji. Wykrycie nieprawidłowości w jak najkrótszym czasie lub w chwili powstania jest często kluczowe dla bezpieczeństwa narzędzia, prasy mechanicznej oraz operatora. Podczas prezentacji omówione zostaną podstawowe problemy powstające podczas procesów tłoczenia w trybie automatycznym oraz sposoby wczesnego ich wykrywania przy pomocy systemu bezpieczeństwa narzędzi Sugiyama Electric System.