Możliwość substytucji helu w osłonie gazowej innymi gazami w spawaniu łukowym.