Paweł_Smoleń_Smart_Nanotechnologies_prelegent_#APS2022

Nanokompozyty ze srebrem – poduszka bezpieczeństwa w zderzeniu z patogenami

Podczas prezentacji omówione zostaną możliwości zastosowania antybakteryjnych materiałów kompozytowych z nanosrebrem w szeroko pojętym sektorze automotive. Wskazane zostaną rozwiązania, które wpłyną na kreowanie nowego standardu bezpieczeństwa w motoryzacji.