Pietrowi.cz vs Kaiser_APS2024

Nowa mobilność podstawą rozwoju polityki przemysłowej w Polsce

Nowe formy mobilności kreują nowe możliwości ekonomiczne, które z perspektywy wielu państw na całym świecie mogą oznaczać podwyższenie PKB oraz zdecydowane zwiększenie skali eksportu. Rozwój i większa dostępność technologii, nowe regulacje, gigantyczne inwestycje, masowa elektryfikacja flot i parku pojazdów elektrycznych, a także coraz większa świadomość i budowa wartości firm w oparciu o zrównoważony rozwój, tworzą zupełnie nowe perspektywy biznesowe.