Pietrowi.cz vs Kaiser_APS2024

Nowoczesne metody zdalnego zarządzania systemami spawania w produkcji dla branży automotive

Fronius umożliwia zdalną obsługę systemów spawalniczych w nieporównywalnym zakresie, dostarczając informacje m.in. o: czasie spawania, przestojach maszyn i ich przyczynach, generując raporty z wykonanych spoin, umożliwiając kontrolę procesu spawania on-line, kontrolę użytkowników poszczególnych urządzeń, umożliwiając również śledzenie produkcji detalu, dostarczając dane procesu spawania do zewnętrznych urządzeń, nadzorujących cały proces produkcji danego detalu.