Od „To się nie uda” do „Co by tu jeszcze zrobotyzować?” – jak popchnąć kamyk, który uruchomi lawinę robotyzacji?

Business case firmy, której współczynnik robotyzacji to 10x średnia dla Polski.