Opłacalność wdrożenia

Analiza ROI dla technologii ręcznego spawania laserowego – Bartłomiej Ścibisz, IPG Photonics