Optymalizacja przezbrojeń

– Analiza procesu wymiany przyrządów SMED i jego ograniczenia – Tomasz Zdunek, BSC SOLUTIONS