Podsumowanie

Zalety oraz ograniczenia technologii. Analiza na podstawie doświadczeń użytkownika końcowego.